torsdag 24 september 2009

Varför bloggas det så lite?

Kanske undrar läsarna, hungrande efter nyheter (och skvaller) från kyrkomötet, varför det kommer så få poster på Kyrkomötesbloggen. Och varför skrivs det så lite om vad som egentligen händer? Anledningen är att den första sessionen (=den här veckan) nästan helt ägnas åt utskottsarbete. Där diskuteras och förbereds de olika frågorna som ska beslutas om i oktober. Utskottens arbete är inte offentligt, och praxis är att besluten som fattas i utskotten inte blir offentliga förrän allt arbete i utskotten är klart, d v s på fredag eftermiddag. Det varierar lite hur hårt man håller på det, men i år när det framför allt finns en het fråga medialt sett, har vi blivit påminda om vikten av att inte diskutera utskottens arbete i detalj förrän utskotten är klara med sitt arbete.

Lite småbitar har ni ändå fått, och allt det som inte sker i utskotten utan gemensamt är ju offentligt. T ex det just nu pågående seminariet och eu-frågor (titta här fram till kl 17, eller i efterhand). Det går också att se det högtidliga öppnandet i efterhand på hemsidan, däribland Ärkebiskop Anders inledningstal som i vanlig ordning var inte bara välformulerat utan också tydligt i flera aktuella frågor, framför allt om vikten av samhällsengagemang för kyrkan som helhet och den enskilda kristna.

5 kommentarer:

Anders Göranzon sa...

Nja, skvaller kan vi vara utan men kanske kan en blogg, i bästa fall, vara en plats för dialog. Jag blev glad när jag hittade denna blogg men jag håller med om att innehållet är i skralaste laget.
Uttrycket 'lite småbitar har ni ändå fått' påminde mig om talesättet att 'äta smulorna från den rike mannens bord.' Men så var det väl inte avsett?
Se'n kan man ju undra varför det av 13 bloggare på kyrkomötesbloggen bara är några få som faktiskt bloggar. Dessutom bara kvinnor?

Prästkandidaten sa...

Fast varför ska utskottsarbetet vara slutet? Är det så hemskt om man tog vara på att vara en öppen kyrka, där man öppet visar hur man resonerar och kommer fram till besluten?
Eller sker det för mycket politisk kohandel för att det ska kunna ske öppet?

Marta Axner sa...

Prästkandidaten: nja, särskilt mycket politisk kohandel försiggår inte i utskotten (inte i mitt iaf). Däremot tycker nog många att det är viktigt att få ha en fri diskussion och kunna kompromissa sig fram till gemensamma skrivningar utan att behöva bli offentlig i allt man säger i de diskussionerna. En hel del av vad som sägs i utskotten kommer ju också med i de betänkanden som kommer som beslutsunderlag till plenum (och som ju blir offentliga inom någon vecka från att session 1 avslutas).
Men jag håller med om att vi skulle kunna ha öppnare diskussioner och kanske har mer varierande sätt att hantera olika frågor och öka delaktigheten. En del förslag finns med i motionen Kyrkomötet 2.0 som jag skrivit tillsammans med några fler. Vi får väl se vad som händer med den under behandlingen.

Stig-Göran Fransson sa...

Det som sägs under utskottsdiskussionen skall inte citeras varken på Kyrkomötesbloggen eller personliga Bloggar. Tyvärr har sådant gjorts.

Inför Kyrkomötet kunde vi varit bättre på att skriva våra tankar om de ärenden som finns på Kyrkomötets agenda.

Anonym sa...

Vad händer egentligen på mötet?

Det finns bloggar från kyrkomötet som man undrar om ni befinner er på samma möte.